Nadchodzące lata nie będą łatwe dla sektora rolno-spożywczego w UE, który już teraz boryka się z wojnami handlowymi i wahaniami cen czy wpływie na gospodarkę pandemii koronawirusa. W tym wszystkim kształtuje się ostateczna forma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), opracowywane zostają założenia Zielonego Ładu. Jaki to może mieć wpływ na zrównoważony rozwój? Jak wprowadzone nowe regulacje dotyczące rolnictwa i żywności moga kształtować globalny rynek? Jakie szanse i zagrożenia wynikają z nowych regulacji prawnych?

O tym między innymi dyskutują naukowcy, politycy, dziennikarze oraz inni przedstawiciele branży rolniczej oraz rolno-spożywczej podczas czwartej edycji globalnej konferencji zorganizowanej przez POLITICO w dniach 24-25 września 2020r. w Brukseli W gronie prelegentów znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej, członkowie Parlamentu Europejskiego (PE), wielu organizacji oraz ministrowie. Wśród poruszanych podczas Szczytu tematów znalazły się również zagadnienia związane ze zmianą nawyków konsumenckich.

Corteva Agriscience była głównym sponsorem wydarzenia. Dzisiejsze sesje w relacji na żywo rozpoczęły się od wystąpienia Anne Alonzo, wiceprezes ds. relacji zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju  w Corteva Agriscience. 

Anne Alonzo, wiceprezes ds. relacji zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju  w Corteva Agriscience. Fot. A. Kobus
Anne Alonzo, wiceprezes ds. relacji zewnętrznych i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Corteva Agriscience. Fot. A. Kobus

- Żaden z problemów środowiskowych nie jest dziś bardziej naglący niż zmiany klimatyczne (...)W ciągu ostatnich dwóch lat Corteva Agriscience wspólnie z liderami z sektorów rolnictwa i biznesu oraz przedstawicielami rządu i społeczeństwa obywatelskiego prowadziła rozmowy na temat współpracy w celu stworzenia rolnictwa sprzyjającego klimatowi -  wygłosziła Anne Alonzo w swoim przemówieniu zatytułowanym Droga ku zielonemu rolnictwu (ang. Transition Towards Green Agriculture).

 - Wasz głos – głos liderów biznesu, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji – ma szczególną wagę – zaznaczyła. -Dzięki współpracy możemy sprawić, że wszystkie głosy – a w szczególności głos rolników – zostaną wysłuchane. Jeżeli wspólnie wypracujemy najlepsze praktyki, jeżeli będziemy opowiadać się za polityką opartą na nauce, jeżeli rolnicy i społeczność rolnicza znajdą się w centrum wszystkiego, czym się zajmujemy – nie będzie dla nas rzeczy niemożliwych do osiągnięcia – zapewniała leaderka.

Do końca dnia zaplonowano dziś jeszcze sesje o przełomowych technologiach i innowacjach, inżynierii genetycznej, przepisach dotyczących żywności oraz o dobrostanie zwierząt.