Lustrowana przez nas plantacja wkracza w bardzo istotny dla rozwoju roślin okres. Skończyła się faza prostego wzrostu. Zapoczątkowany został proces rozwoju organów generatywnych. Wymaga to od roślin wzmożenia procesów fizjologicznych, a tym samym rośnie ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Aby im to ułatwić, należy szybko wykonać dokarmianie nalistne.

Zwłoka spowoduje spowolnienie tempa wzrostu i rozwoju. Początkowo jest to niezauważalne. Dopiero wystąpienie przebarwień na liściach, bądź zmiany w budowie korzenia dostarczają widome oznaki niedoboru konkretnych pierwiastków pokarmowych. Jest już wówczas zbyt późno, aby zapobiec stratom. Można tylko ograniczyć ich skalę. Jesienią jest to już często niemożliwe ze względu na niską temperaturę i malejącą długość dnia świetlnego.


Czy dokarmianie nalistne to jedyny zabieg pielęgnacyjny konieczny do wykonania w najbliższym czasie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć w zamieszczonym filmie.