Przy łącznej powierzchni uprawy zbóż wynoszącej 56,2 mln hektarów jest to o 2 proc. więcej niż w roku poprzednim. Najbardziej wzrósł areał uprawy pszenicy miękkiej, kukurydzy i żyta.

Według Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA) ze względu na okres suszy i upałów w czerwcu prognozy zbiorów zostały zmniejszone w ostatnich tygodniach, ale nadal oczekuje się dobrych średnich zbiorów zbóż w UE. Według badań wszystkie główne regiony uprawy zbóż, z wyjątkiem Hiszpanii, znacznie zwiększyły produkcję, na przykład Niemcy odnotowały wzrost o 20 proc.

Produkcja, która ma być wyższa niż w poprzednim roku, dotyczy prawie wszystkich zbóż, a pszenica miękka odnotowuje najwyższy wzrost - ponad 12,5 mln ton. Szacowana produkcja zmniejsza import z UE do około 21,4 mln ton, zwiększając eksport do prawie 40 mln ton, zapewniając zapasy na poziomie 50,5 mln ton.

W przypadku żyta występuje spadek produkcji o 0,2 mln ton do 1,9 mln ton, co pozwala oczekiwać dobrej sytuacji podażowej na europejskim rynku zbóż w sezonie 2019/2020 r.

Według AMA tegoroczne zbiory nasion oleistych w UE charakteryzują się znacznym spadkiem powierzchni rzepaku (-14,5 proc.) i niewielkim wzrostem powierzchni dla słonecznika (+ 7,3 proc.). Mniejsze areały uprawy, w połączeniu z niższymi plonami, zwłaszcza występują we Francji i Niemczech.

Według Komisji Europejskiej produkcja rzepaku wyniesie 18,0 mln ton (-10,0 proc.). Zbiory soi i słonecznika mają wzrosnąć odpowiednio o 3,6 i 7,0 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. Oczekuje się, że całkowita produkcja nasion roślin oleistych będzie poniżej średniej, osiągając około 31,6 mln ton, co stanowi -3,7 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.