Kukurydza jako gatunek pochodzący z Ameryki charakteryzuje się nieco innymi chorobami niż rodzime rośliny. Zjawiska, które zwracają uwagę swoim niespotykanym choćby w tradycyjnych zbożach wyglądem to głownia kukurydzy, choroba szalonych wiech czy wspomniane kolbo wiechy.

Kolba w miejscu wiechy

Nietypowe zjawisko charakteryzuje się zdeformowanymi i słabo wykształconymi kolbami wyrastającymi na szczycie wiech. Rośliny, na których występują często są niższe niż większość łanu. Wspomniane kolby pozbawione są liści okrywowych, nie wykształcają znamion słupka, a także są słabo zaziarnione. Przez brak okrywy są szczególnie narażone na wyjadanie ziarniaków przez ptaki. Zazwyczaj występują w niewielkich ilościach, dzięki czemu nie generują zauważalnych strat w plonie.

Dwa egzemplarze kolbo wiechy zostały znalezione na skraju pola nad brzegiem cieku wodnego, fot. Maciej Sacha
Dwa egzemplarze kolbo wiechy zostały znalezione na skraju pola nad brzegiem cieku wodnego, fot. Maciej Sacha

Zastoiska i herbicydy

Przyczyny wystąpienia zjawiska nie są do końca znane. Podaje się, że występuje zazwyczaj na obrzeżach pól, w miejscach silnie uwilgotnionych i zalewanych. Faktycznie, egzemplarze widoczne na zdjęciach zostały znalezione na skraju pola nad brzegiem niewielkiego cieku wodnego.

Jeśli zagłębić się w fizjologię roślin, zjawisko jest powodowane zaburzeniami w gospodarce hormonalnej. Te najprawdopodobniej wywoływane są czynnikami stresowymi. Oprócz zalewania w określonych fazach rozwoju, jako potencjalne przyczyny podaje się również stosowanie herbicydów sulfonylomocznikowych w specyficznych warunkach, odbiegających od optymalnych.