Rolnictwo odpowiada za 1/4 emisji gazów cieplarnianych. Finalnie, ma ona bardzo negatywny wpływ na produkcję rolniczą.

-Gdy przyjrzymy się porozumieniom paryskim, to zobaczymy, że wzrost temperatury o 1,5 stopnia to tak naprawdę jest -7% produkcji rolnej. Zatem skutki są istotne, a wyzwania ogromne – podkreślał Antoine Bernet, szef Crop Science w Bayer dla Polski, Krajów Bałtyckich, Czech i Słowacji.

Jakie działania w sektorze rolnym, w realizacji WPR?

Wspólna Polityka Rolna wejdzie w życie od początku roku 2023. Jednym z jej założeń, jest wspieranie zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi i przeciwdziałania zmianie klimatu. Według Bernet’a przede wszystkim powinniśmy postawić na zrównoważone rolnictwo.

-Nasza firma Bayer, wprowadziła inicjatywę węglową już w czerwcu 2021 roku. Program ten będzie funkcjonował również w Polsce, a jednym z jego celów jest wsparcie rolników, jeśli chodzi o przechwytywanie, czyli sekwestrację węgla. Zależy nam również na wsparciu rolników w mierzeniu poziomu tej sekwestracji, tak aby mogli oni czerpać korzyści z tego rozwiązania. Z naszego punktu widzenia, właśnie w ten sposób możemy przyczynić się również do realizacji celów nowej WPR -wyjaśniał podczas debaty NWwR 2022.

Rolnictwo musi sprostać zmianom klimatycznym

W odniesieniu do szeroko pojętych zmian klimatu, nadzieję pokłada się w hodowli roślin. Kwestię, którą może zaoferować sektor rolny są m.in. nowe odmiany hybrydowe materiału siewnego.

-Celem jest, aby wypracować takie rośliny, które lepiej dostosowują się do zmian klimatycznych i warunków pogodowych w konkretnych krajach, jak na przykład w Polsce. W ten sposób będziemy się wpisywać w trendy zmian klimatycznych, wprowadzając rośliny odporne na trudne warunki pogodowe. - tłumaczył Bernet.

Odniósł się tu do kukurydzy, podając jako przykład, możliwe do wdrożenia zmiany w pokroju rośliny. -Kukurydza niskiego wzrostu (short corn), ze względu na to że rośliny są niższe, byłaby bardziej odporna na silne wiatry i burze - przede wszystkim na gwałtowne zjawiska pogodowe, z którymi mamy częściej do czynienia - zaznaczał. 

Budując zrównoważone rolnictwo i wprowadzając zmiany, o których mówił Bernet, cele nowej WPR, stają się bardziej realne.