Organizację spotkały się 24 czerwca br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w rozmowach uczestniczyła Wiceminister Rolnictwa Ewa Lech. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących organizacji rolniczych:
- Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych
- Krajowa Federacja Producentów Zbóż
- Krajowa Rada Izb Rolniczych
- Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
- Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego
- Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin
- Polski Związek Producentów Kukurydzy
- Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych
- Polski Związek Producentów Ziemniaków i Nasion Rolniczych
- Stowarzyszenie Plantatorów Borówki Amerykańskiej
- Stowarzyszenie Plantatorów Truskawki
- Stowarzyszenie Producentów Owoców i Warzyw „Cuiavia”
- Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej.

To już drugie spotkanie, na którym przedstawiciele organizacji rolniczych, zajmujących się uprawą zbóż, rzepaku, buraka cukrowego, kukurydzy, ziemniaka, owoców i warzyw oraz producenci środków ochrony roślin podkreślają zagrożenie dla polskiego rolnictwa płynące z możliwości wycofania wielu substancji czynnych. Do 30 czerwca br. zostanie podjęta decyzja odnośnie przedłużenia zezwolenia na stosowanie glifosatu w Unii Europejskiej. Jeśli zezwolenia nie zostaną przedłużone, wszystkie środki ochrony roślin zawierające glifosat będą musiały być wycofane w ciągu sześciu miesięcy, a wiec do 2016 roku.