Jest to wzrost o 2 proc. w porównaniu z poprzednim szacunkiem - 73,8 mln ton i o 16 proc. więcej w porównaniu do wynikiem z 2020 roku - 64,9 mln ton.

Produkcja pszenicy szacowana jest obecnie na 28,3 mln ton (+14 proc. do sezonu 2020/2021 i +4 proc. do prognozy lipca), jęczmienia - 8 mln ton (odpowiednio +5 proc. i +0,5 proc.), a kukurydzy - 36,2 mln ton (odpowiednio +22 proc. oraz +2 proc.).

APK-Inform podniosło prognozę produkcji zbóż w oparciu o wysokie plony wczesnych zbiorów. Jednak ulewne deszcze obserwowane na całej Ukrainie opóźniają przebieg kampanii żniwnej i powodują lokalne wyleganie upraw, co komplikuje zbiory pszenicy i jęczmienia i może skutkować większymi stratami. W przypadku kukurydzy zrewidowano prognozę, ponieważ obecne warunki pogodowe i odpowiednia wilgotność gleby sprzyjają jej rozwojowi. Według analityków APK-Inform, w 2021 roku prawdopodobnie ukraińscy rolnicy zdołają zebrać rekordową ilość kukurydzy.

Jeśli ulewne deszcze będą się utrzymywać, jakość ziarna może ulec pogorszeniu, szczególnie wilgotność, zawartość glutenu i białka.