Zbiory upraw ozimych w Australii dobiegły końca. Prawdopodobnie będą to drugie co do wielkości zbiory w historii. Na podstawie jeszcze wstępnych danych krajowego urzędu rolnictwa i gospodarki surowcami (Abares) zbiory pszenicy ozimej szacowane są w sezonie 2020/2021 r. na 33,3 mln ton, czyli o ponad 7 proc. więcej niż prognozowano w grudniu. To też ponad dwukrotnie więcej niż rok wcześniej, kiedy Australię nawiedziła kolejna susza.

Ostatnie zbiory pszenicy tej wielkości w Australii miały miejsce cztery lata temu. Z produkcji wynoszącej 31,8 mln ton pszenicy ozimej w sezonie 2016/2017 wyeksportowano wtedy około 16,1 mln ton. Przemawia to za znacznym ożywieniem australijskiego eksportu pszenicy w bieżącym sezonie gospodarczym w porównaniu z wyjątkowo niskim poziomem eksportu w sezonie 2019/2020 wynoszącym zaledwie 9,1 mln ton.

Abares szacuje łączne zbiory ozimin w sezonie 2020/2021 na poziomie 55,2 miliona ton, czyli o 89 procent więcej niż w roku poprzednim. Produkcja wzrosła skokowo, zwłaszcza w stanach Australii Zachodniej i Nowej Południowej Walii, które są ważne dla roślin uprawnych.

Wolumen jęczmienia ozimego prawdopodobnie wzrośnie o 45 proc. do 13,01 mln ton.

Produkcja rzepaku ozimego szacowana jest na 4,1 mln ton, to o 1,7 mln ton więcej niż w bardzo słabych zbiorach roku poprzedniego. Produkcja rzepaku ponownie osiągnęła, zatem poziom podobny do tego z sezonu 2016/2017, kiedy dostępnych na eksport było około 3,5 mln ton. Oznacza to, że australijski eksport rzepaku może się podwoić w porównaniu z poprzednim rokiem. Ograniczona sytuacja podaży rzepaku na rynku światowym powinna zapewnić łatwą absorpcję tej ilości.

Ze względu na lepszą wilgotność gleby na wielu australijskich obszarach uprawnych Abares spodziewa się, że zasiewy upraw jarych w sezonie 2020/2021 wzrosną trzykrotnie do 1,0 mln ha. Produkcja roślin jarych prawdopodobnie wzrośnie z 881 tys. ton do 3,3 mln ton. Jednak nadal byłoby to o 13 procent mniej od średniej z ostatnich dziesięciu lat.