Eksperci banku spodziewają się, że australijscy rolnicy zasieją rekordowe 23,83 mln ha ozimych upraw, w tym roślin bobowatych, pod zbiory w sezonie 2022/2023. Byłoby to o 0,9 proc. więcej niż w poprzednim sezonie i o 11,0 proc. więcej niż średnia z poprzednich pięciu lat wzrostu. Według analityków, najbardziej sprzyjające warunki pogodowe z wystarczającymi opadami spowodowanymi zjawiskiem pogodowym La Niña sprzyjałyby uprawie.

Rzepak zamiast jęczmienia

Rzepak ma w tym znaczący udział, ponieważ według Rabobanku, powierzchnia zasiewów ma wzrosnąć o 20,9 proc. do 3,63 mln ha w porównaniu z poprzednim rokiem. Średnia pięcioletnia zostałaby, więc przekroczona nawet o 42,2 proc. Według analityków tereny wcześniej zasiewane jęczmieniem są wykorzystywane pod uprawę rzepaku, ponieważ sprzedaż jęczmienia spada z powodu chińskich ceł dumpingowych.
Według Unii na rzecz Promocji Roślin Oleistych i Białkowych (UFOP), Australijska Federacja Nasion Roślin Oleistych (AOF) jest bardziej ostrożna w szacunkach upraw, która spodziewa się jedynie wzrostu powierzchni uprawy rzepaku o 12 proc. do 3,3 mln ha. Ze względu na niższe plony zbiory 5,2 mln ton powinny być nawet o 17 proc. niższe od rekordowego poziomu z roku poprzedniego.

Pszenica: prognoza trzeciego rekordu zbiorów z rzędu

W przypadku uprawy jęczmienia Rabobank prognozuje zmniejszenie powierzchni uprawy o 6,7 proc. do 4,09 mln ha w porównaniu z sezonem 2021/2022. Ponadto rolnicy prawdopodobnie ograniczą uprawę roślin bobowatych o 13,6 proc. do 1,67 mln ha ze względu na wciąż duże zapasy. Z kolei areał pszenicy, najważniejszej uprawy, ma wzrosnąć o 1,4 proc. do 13,60 mln ha, czyli o 18,4 proc. więcej niż średnia z ostatnich pięciu lat.

Według analityka rolnego Rabobanku Dennisa Voznesenskiego, powiększenie obszaru oznacza, że można spodziewać się trzeciego rekordowego zbioru z rzędu, choć nadal jest to niepewne ze względu na wiele czynników, które mają na to wpływ. Dopóki nie będzie wiadomo więcej o wzroście roślin i innych okolicznościach zewnętrznych, zachowamy ostrożność w naszych szacunkach produkcji – powiedział ekspert.

Mimo to bank odważył się już na sporządzenie prognozy eksportu australijskiej pszenicy w latach sezonie 2022/2023, według której może on osiągnąć około 26 mln ton z wykorzystaniem starych zapasów byłoby to o około połowę więcej niż średnia z ostatniej dekady i o około 50 proc. więcej niż średnia z pięciu lat.