W roku sezonie 2022/2023, który trwa do końca czerwca, australijski sektor rolniczy ponownie zmierza do nowych rekordów.

Rok finansowy 2022/23 pobije kolejny rekord. Według aktualnej prognozy Australijskiej Agencji ds. Rolnictwa i Surowców (ABARES) wartość produkcji rolnictwa wyniesie równowartość ok. 57 mld euro.

Oznaczałoby to przekroczenie wartości rekordowej z poprzedniego roku o 2,6 proc. Dochody z eksportu towarów rolnych prawdopodobnie również osiągną nowy rekord w wysokości 47,3 mld euro. W porównaniu rok do roku byłby to wzrost o 12,3 proc.

 

 

Dobre warunki pogodowe

Oprócz wyższych cen, powodem tego ożywienia jest rosnąca produkcja, co było możliwe dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym. Australia korzysta z obfitych opadów trzeci rok z rzędu - wyjaśnił dyrektor zarządzający ABRAES.

Było to spowodowane zjawiskiem pogodowym La Niña, które było również odpowiedzialne za powodzie i zniszczenia we wschodniej Australii. Jednak, ponieważ się ono kończy, należy spodziewać się ponownie suszy.

Oczekiwany spadek w sezonie 2023/2024

Spodziewamy się, że produkcja ponownie spadnie w sezonie 2023/2024 i ceny również spadną – powiedział dyrektor. Abares przewiduje, że w nadchodzącym roku gospodarczym 2023/2024 wartość australijskiej produkcji rolnej spadnie o prawie 10 proc. do 51,5 mld euro, co nadal byłoby trzecim najwyższym wymykiem w historii kraju.

Przewiduje się też spadek przychodów z eksportu o 15 proc. do 40,4 mld euro. Abares zakłada, że międzynarodowe ceny surowców ponownie spadną, biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję na rynkach światowych.

Boom dzięki zbożom ozimym

W bieżącym sezonie produkcja roślinna w znacznym stopniu przyczynia się do boomu w australijskim sektorze rolnym. Zbiory zbóż ozimych zakończyły się rekordowym wynikiem 67,3 mln ton.

To o ponad 4 mln ton więcej niż w sezonie 2021/2022. Oczekuje się, że wartość zebranych produktów roślinnych wzrośnie o 4,5 proc. rok do roku do 34,3 mld euro, a wpływy z eksportu o 22 proc. do 30,5 mld euro.

Z kolei w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego prognozowana wartość produkcji 22,6 mld euro będzie na rekordowym ubiegłorocznym poziomie. Oczekuje się ze względu na czynniki cenowe umiarkowanego spadku przychodów z eksportu zwierząt, mięsa, produktów mlecznych i wełny o 2 proc. do 16,8 mld euro w porównaniu z sezonem 2021/2022.