Stan upraw na początku wiosny był bardzo zróżnicowany w poszczególnych stanach:

● w Wiktorii większość upraw była na początku wiosny w dobrym lub bardzo dobrym stanie w wyniku ogólnie sprzyjających warunków wzrostu w okresie zimowym.

● Późne opady zimowe w Australii Zachodniej zwiększyły perspektywy plonów do około średniej dla większości upraw w stanie po późnej przerwie w sezonie.

● W południowej Australii uprawy w większości głównych południowych regionów uprawy były w dobrym stanie na początku wiosny, ale perspektywy upraw są na ogół poniżej średniej w północnych regionach uprawy.

● Warunki sezonowe były bardzo niekorzystne w większości regionów upraw w Nowej Południowej Walii i Queensland, a produkcja roślin ozimych w tych stanach jest znacznie poniżej średniej.

●Wczesne wiosenne opady będą ważne dla ostatecznych wyników upraw.

● Zgodnie z najnowszymi prognozami warunków sezonowych, opublikowanymi przez biuro meteorologii 29 sierpnia 2019 r., we wrześniu opady deszczu będą prawdopodobnie powyżej średniej w Australii Zachodniej i poniżej średniej w większości innych regionów uprawy. Październikowe opady prawdopodobnie spadną poniżej średniej w większości regionów upraw.

● Nowa prognoza wskazuje, że produkcja roślin ozimych wzrośnie o 11 proc do 33,9 mln ton w sezonie 2019/2020. Jest to spadek o 7 proc. w porównaniu z prognozą opublikowaną w czerwcu i około 16 proc. poniżej 10-letniej średniej do sezonu 2018/2019.

W przypadku głównych upraw ozimych Australian Crop Report przewiduje:

●Perspektywy produkcji zbóż ozimych w Australii w latach 2019–2020 pogorszyły się w okresie zimowym z powodu niesprzyjających warunków wzrostu w niektórych regionach, szczególnie w Nowej Południowej Walii i Queensland.

● Stan upraw na początku wiosny był bardzo zróżnicowany w poszczególnych stanach:

● W Wiktorii większość upraw była na początku wiosny w dobrym lub bardzo dobrym stanie w wyniku ogólnie sprzyjających warunków wzrostu w okresie zimowym.

● Późne opady zimowe w Australii Zachodniej zwiększyły perspektywy plonów do około średniej dla większości upraw w stanie po późnej przerwie w sezonie.

● W południowej Australii uprawy w większości głównych południowych regionów uprawy były w rozsądnym stanie na początku wiosny, ale perspektywy upraw są na ogół poniżej średniej w północnych regionach uprawy.

● Warunki sezonowe były bardzo niekorzystne w większości regionów upraw w Nowej Południowej Walii i Queensland, a produkcja roślin ozimych w tych stanach jest znacznie poniżej średniej.

● Wczesne wiosenne opady będą ważne dla ostatecznych wyników upraw.

Zgodnie z najnowszymi prognozami warunków sezonowych, opublikowanymi przez Biuro Meteorologii w dniu 29 sierpnia 2019 r., We wrześniu opady deszczu będą prawdopodobnie powyżej średniej w Australii Zachodniej i poniżej średniej w większości innych regionów uprawy. Październikowe opady prawdopodobnie spadną poniżej średniej w większości regionów upraw.

Oczekiwana produkcja roślin ozimych ma wzrosnąć o 11 proc. w sezonie 2019/2020 do 33,9 mln ton. Jest to spadek o 7 proc. w porównaniu z prognozą opublikowaną w czerwcu i około 16 proc. poniżej 10-letniej średniej.

W przypadku głównych upraw ozimych:

●Prognozuje się, że produkcja pszenicy wzrośnie o 10 proc. do około 19,1 mln ton, ale o 22 proc. w porównaniu do sezonu 2018/2019 i poniżej średniej 10-letniej.

● Produkcja jęczmienia ma wzrosnąć o 14 proc. do około 9,5 miliona ton, czyli o 6 proc. powyżej średniej 10-letniej. Wynika to ze zwiększonej powierzchni obsianej jęczmieniem w skali kraju i perspektyw zbiorów w Wiktorii i Australii Zachodniej.

● Produkcja rzepaku ma wzrosnąć o 6 proc. do około 2,3 miliona ton w porównaniu do sezonu 2018/2019, ale o 29 proc. poniżej 10-letniej średniej.

●Szacuje się, że powierzchnia upraw ozimych w sezonie 2019/2020 wzrosła o 6 proc. do około 19,1 miliona hektarów. Odzwierciedla to jednak też dużą powierzchnię upraw, które zostały usuniętych z produkcji zbóż w sezonie 2018–19 i pocięte na siano.

● Prognozuje się, że powierzchnia upraw jarych w sezonie 2019/2020 spadnie o 28 proc. do około 758 000 hektarów. Odzwierciedla to niski poziom wilgotności gleby i perspektywy niekorzystnych warunków sezonowych wiosną w Queensland i północnej Nowej Południowej Walii. Prognozuje się, że produkcja roślin jarych spadnie o 20 proc. do 2,1 mln ton.