Podczas spotkania w Sławkowie niedaleko Torunia firma Bayer prezentowała, jak nowe odmiany i środki ochrony rośliny z jej znakiem sprawdziły się w gospodarstwie Romualda Wiśniewskiego, gdzie mieści się Bayer Learning Center. W gospodarstwie na areale 1000 ha gleb głownie klasy III uprawiana jest pszenica, rzepak, buraki cukrowe i ćwikłowe, ziemniaki i kukurydza. Centrum doświadczeniowo-pokazowe firmy Bayer obejmuje powierzchnię 35 hektarów.

Odchwaszczanie zbóż bez wiosennej poprawki

W gospodarstwie w Sławkowie, gdzie stosuje się bezorkową uprawę roli, odnotowano zwiększone zachwaszczenie upraw. W takich i innych trudnych scenariuszach firma Bayer rekomenduje zabieg herbicydowy z wykorzystaniem produktów Mateno Duo w dawce 0,7 l/ha i Komplet 560 SC w dawce 0,23 l/ha.

Niedawno wprowadzony na rynek herbicyd Mateno Duo zawiera nową substancję czynną w ochronie zbóż, aklonifen, wraz z diflufenikanem. Komplet 560 SC to z kolei połączenie diflufenikanu i flufenacetu.

Oba herbicydy od tegorocznej jesieni będą dostępne w sprzedaży w pakietach handlowych. Stanowią propozycję na ochronę zbóż przez chwastami jedno- i dwuliściennymi w terminie jesiennym. Jak zaznaczyli eksperci Bayera, firma stawia na rozwiązania jesienne, ponieważ są one wygodniejsze i pozwalają na przeciwdziałanie odporności chwastów. Wczesne wykonanie zabiegu wpływa korzystnie na jego skuteczność chwastobójczą.

- Jest to jedyne rozwiązanie, które daje możliwość tak wczesnej aplikacji, bo już od BBCH 10 - mówił Wojciech Karaś z frimy Bayer.

Dwa warianty ochrony fungicydowej zbóż

Rozwiązania fungicydowe od firmy Bayer dają możliwość skomponowania dwu- lub trzyzabiegowej technologii ochrony zbóż.

W technologii trzyzabiegowej, polecanej dla łanów o najwyższym potencjale plonowania, prowadzonych intensywnie lub wcześnie sianych, gdzie nastąpiły wczesne infekcje, Bayer poleca na zabieg T-1 fungicyd Input Triple (proquinazid, protiokonazol, spiroksamina), na T-2 Ascra Xpro (biksafen, fluopyram, protiokonazol), a na T-3 Delaro Forte (protiokonazol, spiroksamina, trifloksystrobina).

Jak zaznaczył Dariusz Szymański z firmy Bayer, taka technologia stanowi połączenie 6 różnych substancji czynnych w 3 zabiegach, co doskonale wpisuje się w strategię antyodpornościową.

Wariant dwuzabiegowy obejmuje fungicydy: Delaro Forte (zalecana dawka 1,25 l/ha) w pierwszym zabiegu oraz Cayunis (0,8 l/ha) w drugim. Jak zaznaczali eksperci, zarówno Delaro Forte, jak i Cayunis to produkty uniwersalne, które z powodzeniem można stosować od zabiegu T-1 do T-3. Delaro Forte w zabiegu T-1 ma jednak szczególnie dobrze chronić rośliny przed chorobami podstawy źdźbła. Cayunis zaś (s.cz.: biksafen, spiroksamina, trifloksystrobina) promowany jest na zabieg T-2/T-3.

Dobrze chronione bulwy

W gospodarstwie Romualda Wiśniewskiego na 130 ha uprawiane są ziemniaki na chipsy i frytki. Jest to jedna uprawa, w której gospodarz stosuje uprawę płużną.

Na plantacji ziemniaków firma Bayer prezentowała dwa, wprowadzone niedawno do portfolio produkty. Pierwszym z nich jest nematocyd Velum Prime, który zwalcza nicienie w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych. Jak zaznaczali eksperci Bayera, produkt jest odpowiedzią na ryzyko wycofania produktów opartych o oksamyl.

Firma Bayer zapewnia o łatwości stosowania produktu Velum Prime dzięki jego płynnej formulacji. Można aplikować go na stanowisko przed sadzeniem poprzez opryskiwanie pola lub rzędowo podczas sadzenia.

Nową rejestracją w uprawie ziemniaków jest fungicyd Propulse 250 SE, znany do tej pory m.in. producentom rzepaku. W ziemniakach zarejestrowany jest do ochrony przed alternariozą. Jak podkreśla firma Bayer, produkt działa na oba gatunki grzybów, wywołujących chorobę: Alternaria alternata i A. solani.

Odmiany rzepaku dla każdego

Bayer zwrócił szczególną uwagę na kilka odmian rzepaku ozimego. Pierwszą z nich jest dobrze znana producentom rzepaku DK Excited. Eksperci firmy Bayer polecają ją rolnikom, którzy prowadzą agrotechnikę rzepaku na najwyższym poziomie i oczekują najwyższych plonów nasion o wysokiej zawartości tłuszczu. Odmiana jest odporna na wirusa żółtaczki rzepy, odpornością na pękanie łuszczyn i osypywanie się nasion. Badania prowadzone w ostatnich latach przez Bayera potwierdziły, że DK Excited charakteryzuje się również efektywnym wykorzystaniem azotu.

- Takie odmiany utrzymują potencjał plonowania, który byłby osiągnięty w warunkach optymalnych do pobrania azotu, nawet wtedy, gdy panują trudne, stresowe warunki, utrudniające pobranie optymalnej ilości tego składnika - tłumaczył Szymon Hoppe.

Ekspert dodał, że DK Excited znakomicie sprawdza się w uprawie strip-till i bardzo dobrze reaguje na siew w szerokiej rozstawie rzędów.

Podczas gdy na najlepszych stanowiskach swoje możliwości plonotwórcze najlepiej prezentuje DK Excited, na stanowiskach słabszych wg ekspertów firmy Bayer na prowadzenie wysuwa się odmiana DK Exima. Jak zaznaczał Szymon Hoppe, cechą DK Exima jest stabilne plonowanie niezależnie od stanowiska, wysoki potencjał plonotwórczy i wysoka zawartość tłuszczu w nasionach.

"Młodszą siostrą" odmiany DK Excited jest DK Exaura, która oprócz odporności na wirusa żółtaczki rzepy charakteryzuje się dobrą odpornością na werticiliozę i suchą zgniliznę kapustnych. Eksperci firmy zwracali uwagę na wysokie parametry jakościowe plonu nasion tej odmiany - nie tylko wysoką zawartość tłuszczu, ale również białka, co pozwala na uzyskanie wartościowej śruty.

Dla rolników, którzy zmagają się z problemem kiły kapusty, firma Bayer poleca odmiany DK Plasma oraz DK Pledge. Inną ciekawą odmianą, zaprezentowaną w Sławkowie była DK Sephor, wyróżniająca się od innych niższą biomasą i krótszą łodygą (ok. 130 cm). Jest to odmiana szczególnie polecana dla początkujących producentów rzepaku, którzy uprawy tego gatunku chcą podjąć się np. dla urozmaicenia płodozmianu i spełnienia wymogów warunkowości. DK Sephor nadaje się do bardziej ekstensywnych technologii i na słabsze stanowiska, choć istotne w jej uprawie jest dotrzymanie wczesnego terminu siewu.