Jak informuje nas francuska Krajowa Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo (FNPSMS) siewy w bieżącym roku przebiegały w warunkach dużej podaży wysokiej jakości nasion, dzięki rekordowej produkcji kukurydzy nasiennej w sezonie 2014.

Powierzchnia produkcji kukurydzy nasiennej w UE28 spadła w roku 2015 do poziomu zbliżonego do 135 tys. ha, wobec 200 tys.  w roku 2014 (oznacza to spadek o 33 proc). W produkcji kukurydzy nasiennej nadal przodują trzy kraje tj: (Francja, Węgry i Rumunia). Reprezentują one ciągle 80 proc. powierzchni produkcji w Europie, z tymże Francja zwiększyła swój udział procentowy. Powierzchnia uprawy w tym kraju wynosi 70 tys. ha, co stanowi ponad 50 proc. powierzchni zasiewów UE28.

Produkcja kukurydzy nasiennej zmniejszy się także w krajach spoza UE, na Ukrainie i w Serbii.
Jedynie w Rosji powierzchni z produkcją kukurydzy nasiennej się zwiększyła. Jest to odbicie zwiększającego się zainteresowania uprawą tej rośliny.