Ubywa substancji czynnych dostępnych do zwalczania chorób i szkodników w UE. Reszta światowego rolnictwa nie podąża tak wymagającą drogą jak Europa. Czy polscy rolnicy utrzymają swoją konkurencyjność w produkcji żywności, która będzie przystępna cenowo dla konsumenta? Jak to robić? Od czego zacząć, by ograniczać te koszty a jednocześnie prowadzić skuteczną uprawę i ochronę roślin?

Antoine Bernet, Country Division Head Poland, Baltics, Czech Republic, Slovakia at Bayer Crop Science podkreśla, że Europa może być światowym liderem w zrównoważonym rolnictwie, a ramy polityczne oparte na nauce i umożliwiające innowacje mogą pomóc w realizacji ambicji UE.

- Zrównoważony rozwój każdego systemu rolniczego, ekologicznego lub konwencjonalnego, zależy w dużej mierze od dostępnych narzędzi, jakimi dysponuje rolnik i sposobu ich wykorzystania - tłumaczy Bernet i jednocześnie dodaje, że europejscy, w tym polscy rolnicy potrzebują zróżnicowanego zestawu narzędzi, który pozwoli im zwiększyć produktywność przy jednoczesnym zachowaniu zasobów naturalnych i zapewnieniu dochodów.

Według Berneta kluczowe elementy to m.in.

•       wysokiej jakości nasiona o dostosowanych cechach, uzyskiwane dzięki różnym metodom hodowlanym, w tym hodowli konwencjonalnej i nowym technikom genomowym (np. odmiany Nitorgen use efficiency w rzepaku, czy odmiany z oznaczeniem HD w kukurydzy - heat & drought tolerance);

•       technologie rolnictwa cyfrowego i precyzyjnego (w tym dostępny również w Polsce Climate FieldView - wspierający obniżenie kosztów produkcji, zmniejszenie ryzyka podejmowanych decyzji, a tym samym zwiększenia dających się przewidzieć wyników produkcyjnych);

•       innowacyjne chemiczne i biologiczne środki ochrony roślin.

W polityce unijnej widzimy też zachęty i motywowanie do coraz to szerszego wchodzenia w rolnictwo ekologiczne. Jak to się ma do utrzymania poziomu produkcji rolnej, zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, przez UE - która jest znaczącym eksporterem żywności na świecie?

- Obecny wymiar produkcji rolnej, zapewniającej żywność do spożycia przez ludzi, paszę dla zwierząt i surowce odnawialne, już teraz znacznie przekracza możliwości regeneracyjne planety. Trzeba zapewnić żywność w sytuacji, w której światowa populacja wzrasta do 10 miliardów ludzi, dotykana jest konfliktami i zmianami klimatycznymi - mówi Bernet.

Zaznacza też, że ze względu na niższą wydajność, wyższe koszty i ograniczoną skalę produkcji rolnictwo ekologiczne nie jest realną alternatywą. - Rolnictwo konwencjonalne wiąże się z wysokimi kosztami środowiskowymi. Model rolnictwa zrównoważonego jest „złotym środkiem”, ponieważ zapewnia zmniejszenie wpływu na środowisko przy zachowaniu odpowiedniej skali produkcji rolnej i zysku rolnika.

Pogodzenie wyzwań przyszłości z niedoborem zasobów i bardzo restrykcyjnymi działaniami regulacyjnymi jest trudne. Rolnictwo musi jednak do tego dążyć, łącząc najlepsze praktyki rolnicze, innowacje technologiczne i dbałość o środowisko, w tym żyzność gleb. Ulepszone odmiany roślin, cyfrowe rozwiązania dla rolników, metody poprawy jakości gleby i nowe technologie nawadniania to tylko niektóre z rozwiązań, które mogą poprawić dostępność żywności.

Więcej podczas debaty Zielone rolnictwo podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, już 27 kwietnia o 9.30