Nasze gleby sukcesywnie ulegają procesowi zakwaszenia. Dlatego przynajmniej raz na kilka lat, należy przeprowadzić zabieg wapnowania, który pozwoli na zneutralizowanie nadmiaru nagromadzonych w glebie kwaśnych jonów.

Tymczasem wraz ze spadkiem pH zachodzi w glebie wiele negatywnych procesów i zjawisk. Między innymi pogarsza się jej struktura i zaburzone są stosunki wodno-powietrzne. Z punktu widzenia odżywienia roślin poważną konsekwencją zakwaszenia środowiska glebowego jest słabsza dostępność podstawowych składników pokarmowych: azotu, fosforu i potasu.

Szacuje się, że przy odczynie bardzo kwaśnym jedynie 30 proc. azotu, potasu i magnezu może zostać wykorzystane przez rośliny. Najgorzej jest w przypadku fosforu. Z podanej puli tego składnika rośliny mogą wykorzystać jedynie 20 proc. 

Nawożenie mineralne staje się nieefektywne, dochodzi do wielu strat składników pokarmowych. Co więcej nadmiar jonów glinu wpływa niekorzystnie na rozwój systemu korzeniowego, przez co rośliny są bardzo wrażliwe na czynniki stresowe.

Jak to wygląda w praktyce?

Niestety różnie. Są rolnicy, którzy nadal zapominają o tej podstawie. By to obrazowo pokazać, wybraliśmy się w teren by porównać 2 plantacje kukurydzy położone w bliskiej odległości od siebie (dzieli je tylko miedza). Warunki glebowe są zatem zbliżone, a z kolei warunki pogodowe identyczne. W rejonie obserwacji nie zanotowano większych problemów z suszą, więc nie ten czynnik był decydujący o wyglądzie i pokroju roślin. Zasadniczą różnicą pomiędzy tymi polami to diametralne różnice w pH gleby. Na pierwszym polu gleba jest silnie zakwaszona, na drugim regularnie wapnowana, a pH uregulowane (zbliżone do odczynu obojętnego). Jaki wpływ na rośliny miał niski odczyn gleby?