Szacuje się, że do 20 lipca zebrano 359,5 tysięcy ton rzepaku, a średni plon wyniósł 2,1 tony z hektara.

W tym roku planowane są zbiory wczesnych zbóż i roślin bobowatych (z wyjątkiem kukurydzy, gryki i prosa) z ponad 2,2 miliona ha. Do tej pory zbiory zakończono łącznie na 92,7 tysiącach hektarów (4,22 proc. całkowitej powierzchni). Zebrano około 344,2 tysiąca ton zbóż, przy średnim plonie 3,72 ton z hektara.

Żyto ozime zebrano na powierzchni 20,1 tys. ha (5,57 proc. planu), pszenicę z powierzchni 21,5 tys. ha (3,19 proc.), pszenżyto - 18,3 tys. ha (4 proc.), jęczmień - 31,5 tys. ha (7,96 proc.).

Len zebrano z powierzchni 10,140 tys. ha (20,8 proc. ogólnej powierzchni).

Drugi pokos trawy na siano przeprowadzono na powierzchni 607,1 tys. ha (74,2 proc.). W tym roku Białoruś planuje zakonserwować 9,3 mln ton zielonki.