Rolnicy zebrali rośliny bobowate z 129,4 tys. ha, czyli 96,7 proc. planowanych powierzchni (133,9 tys. ha), a ich produkcja wyniosła 399,7 tys. ton, przy średnim plonie 3,09 t / ha.

Rolnicy zaczęli zbierać kukurydzę. Prowadzili prace polowe na 1,31 tys. ha, czyli 0,5 proc. planowanych powierzchni (244,8 tys. ha), a dotychczasowe zbiory wyniosły 6,87 tys. ton, przy średnim plonie 5,25 t / ha.

Ponadto rolnicy zebrali grykę z 15,4 tys. ha, czyli z 61,6 proc. planowanej powierzchni, produkcja wyniosła 20,4 tys. ton, przy średnim plonie 1,32 t / ha.

Proso zebrano z 5,58 tys. ha, czyli 71,5 proc. powierzchni , uzyskano go 11,4 tys. ton, przy średnim plonie 2,05 t / ha.

Dodatkowo rzepak jary zebrano z 31,5 tys. ha lub 82,2 proc. powierzchni, zebrano 45,8 tys. ton, przy średnim plonie 1,45 t / ha.

Do 15 września rolnicy wysiali zboża ozime na 457,5 tys. ha, czyli 31,6 proc. planowanej powierzchni (1,448 mln ha).