W Unii Europejskiej w bieżącym sezonie 2014/15 produkcja soi była na poziomie około 1,85 mln ton co oznacza 23 proc. wzrost wobec poprzedniego, w którym produkcja wyniosła 1,25 mln ton. W ciągu ostatnich 7 lat produkcja tego surowca w odniesieniu do produkcji oleju sojowego w UE podwoiła się, a zbiory w br. mogą wzrosnąć do 2,1 mln ton.

Największymi producentami soi w Unii są: Włochy i produkcja w tym kraju w br. może osiągnąć 1-1,1 mln ton, dalej Rumunia, gdzie w br. spodziewana produkcja może wynieść 230 tys. ton oraz Francja z 250 tys. ton, informuje FAMMU/FAPA.

Mimo rosnącej produkcji własnej Unia nie zaspokaja zapotrzebowania wewnętrznego na wysokobiałkowe komponenty paszowe. Przekłada się to na utrzymujący się wysoki import soi, który w bieżącym sezonie może osiągnąć 14 mln ton (+2,4 proc.), a Unia pozostanie drugim importerem na świecie. W sezonie 2015/16 import może się zmniejszyć do 13,5 mln ton, m. in. dzięki zapasom 1,2-1,3 mln ton, które przewiduje się na koniec sierpnia br.