Światowy rynek bioinsektycydów był szacowany w 2020 r. na około 2,2 mld USD. Według prognoz Statista Research Department, do roku 2025 przewidywany jest jego wzrost do 4,6 mld USD. Tendencja wzrostowa najprawdopodobniej będzie się utrzymywać, szczególnie w krajach UE, gdzie kładziony jest znaczny nacisk na zmniejszenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin. Bioinsektycydy w rolnictwie to nie nowość. W ekologicznym systemie produkcji często stosowane są preparaty oparte na związkach pochodzenia roślinnego.

Bioinsektycydy oparte na mikroorganizmach

Bioinsektycydy zawierające mikroorganizmy mogą składać się z bakterii, wirusów, czy też grzybów. Usystematyzowaniem preparatów, szerzej zajęło się Centrum Nauki Kopernik  w ramach projektu „bloom”. Jak czytamy w raporcie CNK, obecnie wirusy są wykorzystywane do zwalczania szkodliwych owadów i bakterii chorobotwórczych, przy czym są w stanie zabijać komórki jedynie własnych specyficznych żywicieli. Pośród preparatów opartych na wirusach, mamy dostępne bioinsektycydy do zwalczania owocówki jabłkóweczki i zwójki siatkóweczki, w tym: wirus granulozy zwójki siatkóweczki (Adoxophyes orna (AoGV)), entomopatogeniczny wirus z rodziny Baculoviridae (preparat Capex) i Cydia pomonella Granulosis Virus (nazwy handlowe: Carpovirusine Super S.C., Madex Max i Pomonellix).

Pośród środków na bazie bakterii, mamy dostępną najliczniejszą grupę. Preparaty oparte są na znanej grupie bakterii Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai i Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki. Są zarejestrowane do większości roślin uprawnych i ozdobnych, z przewagą dla upraw sadowniczych, owoców i warzyw. Występują w środkach handlowych: Agree 50 WG, BioBit, Delfin WG, DiPel DF, Dipel WG, Florbac, Foray 76 B, Lepinox Plus, Thurinox, XenTari WG, Xtreem.

Kolejną grupą są bioinsektycydy zawierające grzyby. Wykazują właściwości chorobotwórcze lub zależności o charakterze pasożytniczym względem szkodników (owadów i pajęczaków). W rejestrze środków znajdziemy bioinsektycydy oparte na grzybach rodzaju: Paecilomyces fumosoroseus, Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae i Isaria fumosorosea. Na rynku zarejestrowanych jest 7 takich preparatów: Futureco NoFly WP, Lalguard M52 GR NON-PROF., Mycotrol 22 WP, Mycotrol OD, Naturalis, PreFeRal, Velifer.

Związki pochodzenia roślinnego

Substancje pochodzenia roślinnego mogą także wykazywać silne działanie owadobójcze, jednak częściej są wykorzystywane jako środki odstraszające. Pośród takich substancji występują m.in. związki terpenoidowe, azadirachtyna, czy kwasyna i pyretryna. Większość środków odstraszających owady zawiera mieszaniny olejków eterycznych np. z czosnku, rozmarynu, goździków, tymianku, mięty pieprzowej i trawy cytrynowej i/lub oczyszczone związki olejków eterycznych, takie jak karwakrol, tymol, geraniol i eugenol.

Bioinsektycydy na bazie roślinnych olejków eterycznych stanowią niewielką gamę, w porównaniu z produktami opartymi na mikroorganizmach. Jednak z roku na rok kurcząca się lista konwencjonalnych pestycydów (względy regulacyjne ale także rosnąca odporność szkodników), stwarza szeroką możliwość do rozwoju bioinsektycydów.