Jak informuje Bioceres, oficjalne zatwierdzenie odpornej na suszę mąki pszennej HB4 jest kamieniem milowym dla firmy. Pozwolenie na przywóz mąki przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta jest krokiem naprzód na drodze do sprzedaży pszenicy GM.

W Argentynie uprawa pszenicy HB4 „Event” została zatwierdzona około rok temu. Jednak warunkiem wstępnym zatwierdzenia było to, że Brazylia, jako kraj importujący, zezwoli również na import pszenicy GM.

Bioceres pracuje nad zwiększeniem produktywności roślin. Według firmy, aprobata wydana przez brazylijskie ministerstwo badań to ważny krok w budowaniu rolnictwa odpornego na zmiany klimatu. Decyzja jest szczególnie ważna dla gospodarstw, w których pszenica jest istotnym elementem płodozmianu. Na światowym południu Argentyna jest krajem o największej produkcji pszenicy na powierzchni od sześciu do ośmiu milionów hektarów. Ze względu na warunki Argentyny dotyczące licencjonowania pszenicy w Brazylii, przyznana obecnie licencja na przywóz mąki jest ważnym etapem pośrednim.