Ponieważ zakupów nie może dokonać spółka państwowa, ministerstwo aktywnie angażuje się w niego za pośrednictwem własnych agencji, a mianowicie Agencji Bezpieczeństwa Żywności (BFSA) oraz Agencji Wykonawczej ds. Badania Odmian, Zatwierdzania i Kontroli Nasion.

Według wiceministra rolnictwa, plan zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe kraju zakłada zakup łącznie 700 tys. ton pszenicy chlebowej i 325 do 350 tys. ton nasion słonecznika. Przewidziana jest też osobna procedura przechowywania zakupionych płodów rolnych. Dobiega końca procedura wynajmu magazynów.

Wiceminister rolnictwa podkreślił w odniesieniu do rynków rolnych, że import jest monitorowany i sprawdzany oraz że państwo jest gotowe w razie potrzeby wesprzeć rynek i producentów.