System Conviso Smart to innowacyjna technologia ochrony buraka cukrowego przed chwastami. Opiera się on o odmiany Smart KWS, oraz herbicyd totalny Conviso One bazujący na inhibitorach ALS.

Wyszukanie osobników o specyficznej tolerancji w stosunku do herbicydu inhibitora ALS zajęło hodowcom ponad 15 lat. W tym czasie przebadano 1,5 mld roślin, wśród których natrafiono na jedną odznaczającą się poszukiwaną naturalną tolerancją. Stanowiła ona podstawę dalszego cyklu hodowlanego. Uzyskane odmiany powstały przy stosowaniu klasycznych metod hodowli z zastosowaniem krzyżówek wstecznych dla podniesienia potencjału plonowania i jednoczesnego utrwalenia pożądanej cechy odporności.

W dobie sukcesywnego wycofywania kolejnych substancji czynnych stosowanych w herbicydach, system może się okazać istotnym elementem skutecznej ochrony buraka cukrowego przed zachwaszczeniem. W zamieszczonym poniżej filmie prezentujemy pierwsze spostrzeżenia i uwagi właściciela plantacji. Zapraszamy do jego obejrzenia.