Lustracja plantacji buraków cukrowych

5 maja 2022 r. odwiedziliśmy z kamerą plantację buraków cukrowych w gospodarstwie pana Krzysztofa Wróbla w miejscowości Lubcz w województwie opolskim. Buraki odmiany Marinus, dla których przedplonem była kukurydza, zostały wysiane 20 marca br. Mimo panujących w tym okresie chłodów i lekkiego przesuszenia wierzchniej warstwy gleby wschody roślin przebiegły bez zarzutu. Zastosowane nawożenie to 240 kg/ha nawozu NPK 8:20:30. Ponadto na plantacji dwukrotnie wykonano zabieg herbicydowy. Warunki atmosferyczne już po wschodach buraków cukrowych pogorszyły się – plantacji w kwietniu i w pierwszych dniach maja doskwierał niedostatek opadów deszczu.

Zabiegi chemiczne i pogoda to stres dla roślin

Stosowane zabiegi ochrony chemicznej często stanowią czynnik stresowy dla roślin uprawnych, zwłaszcza jeżeli na wykonanie oprysku „nałożą się” niesprzyjające warunki atmosferyczne. Na stres herbicydowy rośliny mogą reagować zahamowaniem wzrostu bądź uszkodzeniami liści.

Już wkrótce, bo od fazy 4-6 liści właściwych, przyjdzie czas na wykonanie zabiegów dokarmiania dolistnego buraków. W warunkach niedoboru wody i wysokich temperatur również aplikacja składników pokarmowych może stanowić dla roślin źródło stresu.

Na lustrowanej plantacji buraków cukrowych zastosowano preparaty, których celem była ochrona roślin zarówno przed stresem wodnym i termicznym, jak i herbicydowym; ponadto gospodarz starał się poprawić skuteczność wykonywanych zabiegów ochrony i wpłynąć pozytywnie na wigor roślin i sprawność procesu fotosyntezy.

Więcej o kondycji buraków cukrowych i efektach wykonywanych zabiegów dowiecie się z poniższego filmu: