O powschodowej ochronie przed chwastami w rzepaku przeprowadzanej w jednym zabiegu (oszczędzony czas i pieniądze), jednocześnie plonie lepszej jakości mówili doradcy podczas Centralnych Dni Pola na 150-leciu BASF w Jarosławcu. W technologii Clearfield, bo o niej mowa, jednym zabiegiem jednocześnie zwalcza się chwasty dwuliścienne i jednoliścienne – w tym samosiewy zbóż.

Do ochrony wykorzystywana jest substancja czynna imazamoks, o którą oparty jest preparat Cleravis. Herbicyd stosuje się powschodowo w dawce Cleravis 2 l/ha + Dash HC 1 l/ha w specjalnie do tej technologii dedykowanych odmianach niemodyfikowanych genetycznie, odpornych na tę substancję.

Technologia daje możliwość wyboru terminu stosowania skutecznego zabiegu oprysku do 4-5 tygodni, kiedy chwasty są w fazie do 4 liści. Najlepiej jest przeprowadzić oprysk ok. 10-15 dni po wschodach rzepaku, w zależności od stadium rozwojowego większości chwastów na polu.

Odmiany rzepaku przeznaczone do technologii Clearfield, czyli odporne na imazamoks oznaczone są zawsze symbolem CL w nazwie, np. DK Impression CL.

Stosując tę technologię ważne jest dokładne umycie opryskiwacza odpowiednim środkiem po wykonaniu zabiegu oprysku. Jest to szczególnie istotne, jeśli w dalszej kolejności przeprowadza się oprysk w rzepaku odmian konwencjonalnych, w których pozostałości substancji czynnej imazamoks mogą spowodować uszkodzenia.

Nie tylko rzepaki prezentowano na poletkach demonstracyjnych, również efekty ochrony zbóż preparatami firmy BASF czy rośliny okopowe, które oprócz środkami ochrony roślin potraktowano nawozami dolistnymi.