Producenci nawozów omówili czynniki wpływające na kształtowanie się cen nawozów. Zwrócili uwagę na znaczny wzrost cen surowców do ich produkcji oraz nośników energii. Odnieśli się także do zgłoszonego przez organizacje rolnicze postulatu obniżenia cen nawozów. W ich ocenie  nawozy nie mogą być tańsze, alei nie powinny już drożeć. Niektóre ich rodzaje mogą nawet stanieć.

Negatywnie ocenili możliwość bezpośredniej sprzedaży nawozów rolnikom w zakładach. Nie są jej w stanie prowadzić ze względu na brak powierzchni magazynowych i związaną z tym konieczność zachowania ciągłości odbioru produkcji przez dystrybutorów. Podkreślili, iż współpraca z nimi jest niezbędna.

Przedstawiciele organizacji rolniczych podkreślili, że obecne wysokie ceny nawozów  stanowi dla rolników duże obciążenie kosztów uprawy. Poprosili także o przedstawienie przez producentów informacji o eksporcie nawozów i zyskach osiągniętych przez nich w roku ubiegłym. Zaapelowali do Ministra o podjęcie działań w celu ujęcia w Programie Antykryzysowym działań gwarantujących pomoc państwa dla rolników i firm z nim związanych.

Minister Marek Sawicki poinformował, że resort przygotowuje propozycje rozwiązań antykryzysowych. Zwrócił się z prośbą do producentów nawozów o przedstawienie na piśmie barier utrudniających im funkcjonowanie, oraz oczekiwań odnośnie polityki finansowej w zakresie udzielenia wsparcia poprzez np. gwarancje bankowe.

Ministerstwo Rolnictwa/farmer.pl