Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez VAT w euro za tonę, w nawiasie średnia cena w 9 tygodniu 2021 r.

Brandenburgia

Pszenica jakościowa 210-223 (219)

Pszenica chlebowa 205-222 (217)

Pszenica paszowa 205-220 (213)

Żyto konsumpcyjne 140-165 (155)

Żyto paszowe 140-150 (145)

Jęczmień paszowy 185-192 (187)

Pszenżyto 175-190 (183)

Kukurydza 205-215 (210)

Rzepak 495

Saksonia

Pszenica jakościowa 210-220 (215)

Pszenica chlebowa 205-219 (211)

Pszenica paszowa 205-215 (210)

Żyto konsumpcyjne 154-160 (156)

Żyto paszowe 150-165 (158)

Jęczmień paszowy 180-188 (185)

Pszenżyto 175-197 (183)

Kukurydza 200

Rzepak 460-485 (473)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

Pszenica jakościowa 220-230 (226)

Pszenica chlebowa 220-228 (225)

Pszenica paszowa 208-225 (216)

Żyto konsumpcyjne 140-170 (159)

Żyto paszowe 140-165 (153)

Jęczmień paszowy 182-202 (193)

Pszenżyto 185-195 (190)

Kukurydza -

Rzepak 499-500 (500)

źródło: bmel-staistik.de/preise

Ukraina: Średnie ceny z 12 marca 2021 r. w hrywnach za tonę;

Pszenica II klasa 8 173

Pszenica III klasa 8 140

Pszenica IV klasa 7 981

Jęczmień III klasa 7 552

Kukurydza 7 637

Żyto 5 338

1 hrywna = 0,1380zł, NBP 2020-03-11

Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote.

źródło: agro.me.gov.ua