Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez VAT w euro za tonę, w nawiasie średnia cena w 10 tygodniu 2021 r.

Brandenburgia

Pszenica jakościowa 219-225 (221)

Pszenica chlebowa 218-223 (220)

Pszenica paszowa 210-216 (213)

Żyto konsumpcyjne 140-165 (155)

Żyto paszowe 140

Jęczmień paszowy 185-194 (188)

Pszenżyto 175-190 (183)

Kukurydza 210

Rzepak 530

Saksonia

Pszenica jakościowa 210-220 (216)

Pszenica chlebowa 207-219 (212)

Pszenica paszowa 209-214 (211)

Żyto konsumpcyjne 150-165 (160)

Żyto paszowe 160

Jęczmień paszowy 180-188 (184)

Pszenżyto 175-199 (187)

Kukurydza -

Rzepak 510-513 (512)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

Pszenica jakościowa 220-229 (226)

Pszenica chlebowa 2120-227 (224)

Pszenica paszowa 210-220 (215)

Żyto konsumpcyjne 140-165 (150)

Żyto paszowe 140-160 (150)

Jęczmień paszowy 185-199 (191)

Pszenżyto 185-190 (187)

Kukurydza -

Rzepak 527-530 (529)

źródło: bmel-staistik.de/preise

Ukraina: Średnie ceny z 19 marca 2021 r. w hrywnach za tonę;

Pszenica II klasa 8 173

Pszenica III klasa 8 140

Pszenica IV klasa 7 981

Jęczmień III klasa 7541

Kukurydza 7 637

Żyto 5 338

1 hrywna = 0,1398 zł, NBP 2021-03-18

Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote.