Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez VAT w euro z tonę (średnia cena w 11. tygodniu 2020 r.).

Brandenburgia

Pszenica jakościowa 208-218 (212)

Pszenica chlebowa 206-214 (210)

Pszenica paszowa 204-210 (208)

Żyto konsumpcyjne 140-160 (154)

Żyto paszowe 140

Jęczmień paszowy 180-194 (185)

Pszenżyto 170-185 (179)

Kukurydza 210

Rzepak 505-520 (513)

Saksonia

Pszenica jakościowa 205-218 (212)

Pszenica chlebowa 20-215 (209)

Pszenica paszowa 205-208 (207)

Żyto konsumpcyjne 130-165 (154)

Żyto paszowe 160

Jęczmień paszowy 180-186 (182)

Pszenżyto 170-195 (180)

Kukurydza 205

Rzepak 500-514 (506)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

Pszenica jakościowa 210-219 (2`5)

Pszenica chlebowa 210-216 (213)

Pszenica paszowa 210-212 (211)

Żyto konsumpcyjne 140-170 (155)

Żyto paszowe 140-168 (154)

Jęczmień paszowy 180-193 (190)

Pszenżyto 185-191 (186)

Kukurydza -

Rzepak 518-522 (520)

źródło: bmel-staistik.de/preise

Ukraina: Średnie ceny z 26 marca 2021 r. w hrywnach za tonę;

Pszenica II klasa 7 801

Pszenica III klasa 7 787

Pszenica IV klasa 7 630

Jęczmień III klasa 7 513

Kukurydza 7 609

Żyto 5 263

1 hrywna = 0,1404 zł, NBP 2021-03-25

Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote.

źródło: agro.me.gov.ua