Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro z tonę produktów rolnych pochodzących ze zbiorów w 2021 r., w nawiasie średnia cena w 22 tygodniu 2021 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 188-198 (195)
 • Pszenica chlebowa 183-193 (188)
 • Pszenica paszowa 173-178 (175)
 • Żyto konsumpcyjne 140-158 (149)
 • Żyto paszowe -
 • Jęczmień paszowy 168-173 (170)
 • Pszenżyto 163-170 (166)
 • Kukurydza 190
 • Rzepak 500-505 (502)

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 188-197 (192)
 • Pszenica chlebowa 183-192 (187)
 • Pszenica paszowa 173-182 (178)
 • Żyto konsumpcyjne 150-156 (153)
 • Żyto paszowe 145
 • Jęczmień paszowy 165-170 (168)
 • Pszenżyto 162-163 (163)
 • Kukurydza 190
 • Rzepak 495-500 (498)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 192-210 (194)
 • Pszenica chlebowa 190-200 (194)
 • Pszenica paszowa 173-200 (186)
 • Żyto konsumpcyjne 140-150 (145)
 • Żyto paszowe 132-140 (136)
 • Jęczmień paszowy 170-190 (180)
 • Pszenżyto 160-174 (169)
 • Kukurydza 189
 • Rzepak 496-512 (505)

źródło: bmel-staistik.de/preise

Ukraina: Średnie ceny z 11 czerwca 2021 r. w hrywnach za tonę:

Pszenica II klasa 7 166

Pszenica III klasa 7 123

Pszenica IV klasa 7 016

Jęczmień III klasa 6 926

Kukurydza 8 105

Żyto 5 050

1 hrywna = 0,1359 zł, NBP 2021-06-10

Ze względu na brak jednolitego kursu walut ceny nie zostały przeliczone na złote.

źródło: agro.me.gov.ua