Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 50 tygodniu 2021 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 272-290 (281)
 • Pszenica chlebowa 262 -285 (274)
 • Pszenica paszowa 244-275 (260)
 • Żyto konsumpcyjne 200-229 (215)
 • Żyto paszowe 2190-220 (205)
 • Jęczmień paszowy 220-224 (221)
 • Pszenżyto 220-240 (226)
 • Kukurydza 235
 • Rzepak 690-715 (701)

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 272-289 (282)
 • Pszenica chlebowa 262-280 (274)
 • Pszenica paszowa 244-270 (258)
 • Żyto konsumpcyjne 215-235 (223)
 • Żyto paszowe 225
 • Jęczmień paszowy 215-230 (223)
 • Pszenżyto 224-235 (230)
 • Kukurydza 190-240 (222)
 • Rzepak 690-710 (700)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 285-289 (287)
 • Pszenica chlebowa 280-281 (282)
 • Pszenica paszowa 260-269 (264)
 • Żyto konsumpcyjne 200-244 (222)
 • Żyto paszowe 190-234 (212)
 • Jęczmień paszowy 260-269 (264)
 • Pszenżyto 220-237 (229)
 • Kukurydza -
 • Rzepak 700- 722 (711)