Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 11 tygodniu 2022 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 377-390 (383)
 • Pszenica chlebowa 367-380 (374)
 • Pszenica paszowa 342-365 (352)
 • Żyto konsumpcyjne 300-322 (316)
 • Żyto paszowe 300-312 (307)
 • Jęczmień paszowy 327-350 (334)
 • Pszenżyto 322-340 (331)
 • Kukurydza 332
 • Rzepak 850

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 370-377 (374)
 • Pszenica chlebowa 359-367 (363)
 • Pszenica paszowa 342-347 (345)
 • Żyto konsumpcyjne 310-322 (317)
 • Żyto paszowe 298-312 (305)
 • Jęczmień paszowy 325-329 (327)
 • Pszenżyto 322-332 (327)
 • Kukurydza 332
 • Rzepak 887

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 390-405 (397)
 • Pszenica chlebowa 380-498 (388)
 • Pszenica paszowa 370
 • Żyto konsumpcyjne 300-315 (308)
 • Żyto paszowe 305
 • Jęczmień paszowy 350-360 (357)
 • Pszenżyto 360
 • Kukurydza -
 • Rzepak 893