Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 12 tygodniu 2022 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 385-392 (389)
 • Pszenica chlebowa 380-385 (382)
 • Pszenica paszowa 362-365 (364)
 • Żyto konsumpcyjne 330
 • Żyto paszowe 315-337 (326)
 • Jęczmień paszowy 340-347 (343)
 • Pszenżyto 320-350 (337)
 • Kukurydza 350-360 (355)
 • Rzepak 970

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 385-412 (396)
 • Pszenica chlebowa 380-402 (388)
 • Pszenica paszowa 362-375 (367)
 • Żyto konsumpcyjne 330-343 (337)
 • Żyto paszowe 315-337 (328)
 • Jęczmień paszowy 340-357 (348)
 • Pszenżyto 341-350 (344)
 • Kukurydza 350
 • Rzepak 970-983 (977)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 390-415 (404)
 • Pszenica chlebowa 380-417 (398)
 • Pszenica paszowa 380-395 (388)
 • Żyto konsumpcyjne 300-344 (327)
 • Żyto paszowe 326
 • Jęczmień paszowy 349-372 (362)
 • Pszenżyto 366-370 (368)
 • Kukurydza -
 • Rzepak 910-980 (954)