Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 14 tygodniu 2022 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 372-380 (384)
 • Pszenica chlebowa 362-375 (369)
 • Pszenica paszowa 340-345 (342)
 • Żyto konsumpcyjne 315
 • Żyto paszowe 300-317 (309)
 • Jęczmień paszowy 327-335 (331)
 • Pszenżyto 322-330 (326)
 • Kukurydza 322-325 (324)
 • Rzepak -

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 372-419 (397)
 • Pszenica chlebowa 362-404 (383)
 • Pszenica paszowa 342-367 (365)
 • Żyto konsumpcyjne 365
 • Żyto paszowe 317-335 (326)
 • Jęczmień paszowy 327-349 (338)
 • Pszenżyto 322-347 (335)
 • Kukurydza 332-334 (328)
 • Rzepak 964-980 (972)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 375-398 (391)
 • Pszenica chlebowa 374-395 (387)
 • Pszenica paszowa 380
 • Żyto konsumpcyjne 319-322 (321)
 • Żyto paszowe 309
 • Jęczmień paszowy 351-360 (356)
 • Pszenżyto 351
 • Kukurydza -
 • Rzepak 948-960 (954)