Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w  17 tygodniu 2022 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 340-360 (351)
 • Pszenica chlebowa 320-355 (337)
 • Pszenica paszowa 321-350 (331)
 • Żyto konsumpcyjne 270-310 (291)
 • Żyto paszowe 280-300 (287)
 • Jęczmień paszowy 300-320 (307)
 • Pszenżyto 295-310 (301)
 • Kukurydza -
 • Rzepak 810-848 (827)

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 350-353 (351)
 • Pszenica chlebowa 336-447 (340)
 • Pszenica paszowa 310-330 (321)
 • Żyto konsumpcyjne 290-300 (293)
 • Żyto paszowe 280-282 (281)
 • Pszenżyto 295-300 (297)
 • Kukurydza -
 • Rzepak 822-830 (826)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 340-360 (353)
 • Pszenica chlebowa 320-355 (344)
 • Pszenica paszowa 335-345 (340)
 • Żyto konsumpcyjne 270-310 (297)
 • Żyto paszowe -
 • Jęczmień paszowy 312-325 (319)
 • Pszenżyto 316-320 (318)
 • Kukurydza -
 • Rzepak 810-865 ( 839)