Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 18 tygodniu 2022 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 363-375 (368)
 • Pszenica chlebowa 348-365 (356)
 • Pszenica paszowa 328-334 (331)
 • Żyto konsumpcyjne 302-310 (306)
 • Żyto paszowe -
 • Jęczmień paszowy 307-320 (312)
 • Pszenżyto 302-310 (306)
 • Kukurydza 300
 • Rzepak 772-800 (782)

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 350-370 (362)
 • Pszenica chlebowa 340-360 (351)
 • Pszenica paszowa 320-334 (327)
 • Żyto konsumpcyjne 302-310 (306)
 • Żyto paszowe -
 • Jęczmień paszowy 320-334 (327)
 • Pszenżyto 300-302 (301)
 • Kukurydza -
 • Rzepak 772-820 (796)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 360-375 (377)
 • Pszenica chlebowa 352-370 (359)
 • Pszenica paszowa 341-360 (351)
 • Żyto konsumpcyjne 307-315 (312)
 • Żyto paszowe 300-302 (301)
 • Jęczmień paszowy 319-334 (326)
 • Pszenżyto 325-329 (327)
 • Kukurydza 320
 • Rzepak 785-835 (810)