Niemcy: Ceny uzyskiwane przez producentów, bez vat w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 38 tygodniu 2022 r.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa 335-341 (339)
 • Pszenica chlebowa 320-330 (324)
 • Pszenica paszowa 290-305 (297)
 • Żyto konsumpcyjne 255-270 (263)
 • Żyto paszowe 250-255 (253)
 • Jęczmień paszowy 260-280 (267)
 • Pszenżyto 270-275 (272)
 • Kukurydza 310-315 (313)
 • Rzepak 540-575 (568)

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 330-345 (338)
 • Pszenica chlebowa 320-330 (323)
 • Pszenica paszowa 300-310 (307)
 • Żyto konsumpcyjne 250-265 (260)
 • Żyto paszowe  240-260 (250)
 • Jęczmień paszowy 255-265 (261)
 • Pszenżyto 265
 • Kukurydza 325
 • Rzepak 565-600 (585)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 335-350 (340)
 • Pszenica chlebowa 320-340 (326)
 • Pszenica paszowa 290-294 (292)
 • Żyto konsumpcyjne 263-274  (266)
 • Żyto paszowe 243-255 (249)
 • Jęczmień paszowy 269-288 (277)
 • Pszenżyto 269-275 (272)
 • Kukurydza  315-316 (316)
 • Rzepak 557-610 (569)