Prezentujemy ceny uzyskiwane przez producentów w Niemczech, bez VAT w euro za tonę produktów rolnych, w nawiasie średnia cena w 18. tygodniu 2023 r. Ceny skupu nadal spadają.

Brandenburgia

 • Pszenica jakościowa  218 – 221 (220)
 • Pszenica chlebowa  202 – 211 (208)
 • Pszenica paszowa 190 – 200 (195)
 • Żyto konsumpcyjne 168 – 173 (171)
 • Żyto paszowe  158 – 160 (159)
 • Jęczmień paszowy 168 – 186 (175)
 • Pszenżyto 170
 • Kukurydza 195
 • Rzepak 413 – 440 (427)

Saksonia

 • Pszenica jakościowa 210 – 220 (215)
 •  Pszenica chlebowa  200 – 210 (205)
 • Pszenica paszowa 194 – 200 (198)
 • Żyto konsumpcyjne 157 – 160 (159)
 • Żyto paszowe  190 – 200 (195)
 • Jęczmień paszowy 150 – 181 (167)
 • Pszenżyto 150 – 177 (166)
 • Kukurydza 205
 • Rzepak 414 – 440 (425)

Meklemburgia - Pomorze Przednie

 • Pszenica jakościowa 220 – 224 (222)
 • Pszenica chlebowa 213 – 219 (216)
 • Pszenica paszowa  220 – 245 (232)
 • Żyto konsumpcyjne  169 – 190 (180)
 • Żyto paszowe  159 – 185 (172)
 • Jęczmień paszowy 179 – 182 (181)
 • Pszenżyto 176 - 180 (178)
 • Kukurydza  212
 • Rzepak 414 – 422 (417)