Tak drastyczny wzrost cen spowodowany jest przede wszystkim rosnącymi cena paliw i energii. Rok 2008 nie jest pierwszym rokiem, kiedy ceny środków do produkcji wzrosły.

Już w roku ubiegłym ceny nawozów mineralnych wzrosły średnio o 16,3 proc., a wapniowych o 28,6 proc.

Do najbardziej drożejących nawozów mineralnych należał fosforan amonu (wzrost o 26,1proc.) i superfosfat potrójny granulowany (o 22,7 proc.) – informował Instytut Ekonomiki Rolnictwa. Nawozy azotowe podrożały średnio o 11,7proc. Niższe wzrosty cen dotyczyły: saletrzaku (o 9,4 proc.) i saletry amonowej (o 11,4 proc.).

Zużycie nawozów mineralnych pod zbiory 2007 r. w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych wyniosło 121,8 kg NPK, wobec 123,3 kg pod zbiory 2006 r. Nastąpił dalszy głęboki spadek zużycia CaO aż do 37,4 kg na 1 ha użytków rolnych.

Ceny nawozów oraz środków ochrony roślin w sierpniu 2008 r. (dane AgroTydzień BGŻ)

Nawozy PLN/t

Azotowe

Saletra amonowa 34 proc.     1100-1130

Siarczan amonowy 20 proc.  720 – 755

Mocznik                      1488 – 1790

Saletrzak                     960 – 1000

Potasowe

Sól potasowa              1820 – 2015

Fosforowe

Superfosfat 40 proc.  2465 – 2622

Superfosfat 20 proc.  1338 – 1354

Fosforan amonu         2980 – 3000

Wapniowe

Saletra wapniowa       1550 – 1560

Wieloskładnikowe

Polifoska max                         2100 - 2380

Polifoska 4                  2247 - 2330

Polifoska 5                  2360 - 2450

Polifoska 6                  2500 - 2720

Polifoska 8                  2670 - 2780

Poliwap                       1580 – 1880

Polifag S                     2640 – 2740

Pestycydy

Herbicydy

Expert Met 56 WG                 100 – 126 PLN/l

Roundup 360 SL                     38 – 40 PLN/l

Lentipur Flo 500 SC                22 – 24 PLN/l

Glean 75 WG                          170 – 228 PLN/100g

Butisan Star 416 SC                90 – 92 PLN/l

Fungicydy

Horizon 250 EW                     80 – 96 PLN/l

Tilt plus 400 EC                      80 – 110 PLN/l

Amistar 250 SC                       190 – 240 PLN/l

Ridomil Gold MZ 68 WG        65 – 75 PLN/l

Insektycydy

Bi 58 Nowy 400 EC                 28 – 38 PLN/l

Fury 100 EW                           127 – 138 PLN/l

Calypso 480 SC                      43 – 45 PLN/75 ml

Dane: ankieta telefoniczna w dniach 12 – 13 sierpnia 2008 r.

źródło: Bank Gospodarki Żywnościowej