Według wstępnych danych w 2019 r. w Chinach zebrano 663,8 miliona ton zbóż, w tym ryżu, kukurydzy oraz roślin bobowatych i okopowych, było to 5,96 mln ton, czyli o 0,9 proc. więcej niż w 2018 r. Wielkość zbiorów była najwyższa w historii, po spadku o 3,71 mln ton lub 0,6 proc. w 2018 r. w porównaniu z 2017 rokiem.

Bez roślin strączkowych i okopowych ilość ziarna wyniosła 613,7 mln ton; było to o 0,6 proc. więcej niż w poprzednim roku, choć nie było rekordem. Osiągnięto go w 2017 r. przy 616,7 mln ton. Według statystyk chińskich wzrost tegorocznych zbiorów spowodowany jest wyższymi plonami, które wzrosły o 0,103 tony/ha lub o 1,8 proc. do 5,72 t / ha w porównaniu z poprzednim rokiem.

Jeśli weźmie się pod uwagę tylko ziarno zbóż, to wydajność 6,27 t /ha była o 0,151 t/ha lub 2,5 proc. wyższa niż w poprzednim roku. Z drugiej strony całkowity areał uprawy został zmniejszony o 975 tys. ha, czyli o 0,8 proc., do około 116,06 mln ton, a w uprawie zbóż nawet o 1,8 proc. do 97,85 mln hektarów. Według statystyk produkcja pszenicy chińskiej wzrosła o 1,6 proc. w porównaniu do 2018 r. do 133,6 miliona ton, co było drugim najlepszym wynikiem w historii. 

Zbiory kukurydzy wzrosły o 1,4 proc. do 260,8 mln ton, chociaż areał uprawy został ograniczony o 2,0 proc. Z drugiej strony wielkość produkcji ryżu spadła o 1,2 proc. do 209,6 miliona ton, ponieważ w niektórych regionach uprawa wczesnego ryżu nie była prowadzona, a zatem miały miejsce tylko jednorazowe zbiory.

W przypadku roślin bobowatych zauważalny był silny wzrost produkcji soi. O 11 proc. wzrósł areał uprawy, a produkcja soi zwiększyła się o 13,3 proc. do 18,1 mln ton w porównaniu z 2018 rokiem. Na tle wojny handlowej z USA rząd chiński zaczął subsydiować uprawy fasoli.