PIORIN uaktywnił swoje komunikaty dla chowacza podobnika oraz pryszczarka kapustnika już prawie we wszystkich województwach. IOR PIB w Poznaniu w miejscowości Baborówko zanotował kilka dni temu duży nalot chrząszczy na plantacje rzepaczane. Obecnie głównie w Wielkopolsce, Dolnym Śląsku oraz na Kujawach obserwuje się intensywny nalot szkodników. Warto skonfrontować te sygnały z sytuacją na swoich polach i w razie konieczności przystąpić do oprysku.

Stwierdzenie na plantacji
- w rejonie słabego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 1 roślinie
- w rejonie licznego występowania pryszczarka kapustnika: 1 chrząszcza na 2 roślinach
lub
- 4 chrząszczy na 25 roślinach, lub
- odłowienie w ciągu kolejnych 6 dni w żółtym naczyniu 100 osobników,

Sygnały te stanowią wskazanie do wykonania zabiegu zwalczającego przy użyciu środków ochrony roślin. Zabieg taki najczęściej wykonuje się w początkowym okresie opadania płatków kwiatowych.