• Chwasty przerastające łan mogą utrudniać zbiór zbóż oraz powodować wzrost wilgotności ziarna. 
  • Glifosat dla ich zniszczenia na krótko przed zbiorem zbóż podajemy awaryjnie.

Chwasty przed zbiorem to duży problem

Wtórne zachwaszczenie jest dość częstym problemem na plantacjach chronionych jesienią. Czasem wina leży po naszej stronie (nieodpowiedni dobór substancji aktywnej czy faza rozwojowa zwalczanych chwastów). Niemniej wpływ na wtórne zachwaszczenie mają w dużej mierze warunki pogodowe, które niektórym chwastom wyjątkowo mocno sprzyjają.

W tym roku np. łany zbóż często przerastały chwasty dwuliścienne wschodzące wiosną np. komosa czy ostrożeń polny. Wschodom sprzyjał suchy marzec, który nie zagęszczał łanów zbóż.  W odkrytych przestrzeniach chwasty mogły wschodzić bez większych przeszkód. 

O ile problem mogliśmy rozwiązać wiosną poprzez zabieg korekcyjny w odpowiednio wczesnej fazie rozwojowej (zarówno chwastów jak i zbóż), to jednak musimy wykazać się czujnością. Zbyt późna aplikacja herbicydu może być czasem nie tylko nieskuteczna, ale wręcz bardzo groźna dla zbóż (np. w momencie intensywnego rozwoju kłosów). Dotyczy to zarówno chwastów dwuliściennych jak i jednoliściennych.

Przed samym zbiorem zbóż - przy jednocześnie silnie zachwaszczonym łanie - nie mamy wielkiego wyboru jeśli chodzi o dobór substancji aktywnych. W zasadzie więcej - nie mamy żadnego wyboru. Jedyną opcją przedżniwnego zwalczania chwastów w zbożach jest zastosowanie glifosatu. Ten jednak musi być podawany z dość dużą rozwagą.

Kiedy stosować glifosat w zbożach?

Jedyną opcją kiedy warto podać substancję nieselektywną w zbożach przed zbiorem jest wysoki poziom zachwaszczenia. Przede wszystkim dotyczy to chwastów, które w czasie żniw wciąż będą zielone, co nie tylko technicznie utrudni (a czasem wręcz uniemożliwi) zbiór, ale także spowoduje, że ziarno będzie utrzymywało wyższa wilgotność. Glifosat należy także podać przy intensywnym zachwaszczeniu roślinami, które mogą wydać nasiona w okresie okołożniwnym i wraz z pozyskiwanym ziarnem dostaną się do zbiornika zanieczyszczając zbierany materiał.

Glifosat podajemy w takich przypadkach na około 10 - 14 dni przed zbiorem. Ważne jest aby chwasty znajdowały się w momencie aplikacji w fazie intensywnego wzrostu. Zwracać należy także uwagę na fazę rozwojową zbóż. Praktyka wskazuje, że najlepszym momentem jest w takiej sytuacji faza dojrzałości woskowej ziarna. Zbyt wczesny zabieg interwencyjny herbicydem nieselektywnym będzie miał bardzo złe skutki - przyczyni się do nienaturalnego i przyspieszonego zasuszenia oraz zmniejszenia MTZ, co w efekcie znacznie obniży plon.

Dawka preparatów zawierających 360 g glifosatu jest elastyczna i powinna być dostosowana do rzeczywistego zagrożenia na plantacji. Nie podajemy jednak mniej niż 1,5 l/ha a najczęściej zalecana dawka mieści się w przedziale 3-4 l/ha.