Warto rozpocząć sukcesywny monitoring plantacji buraczanych. Panują bowiem obecnie optymalne warunki do infekcji chwościkiem. Według monitoringu chorób liści prowadzonego przez LIZ - Rolnicze Doradztwo w Uprawie Buraka Cukrowego są już plantacje opanowane przez tego patogena. Według najnowszych danych zagrożone są głównie plantacje woj. z wielkopolskiego oraz w mniejszym stopniu woj. kujawsko – pomorskie. Z kolei województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie oraz pomorskie według tego monitoringu, póki co wolne są od infekcji.

Niestety zasięg lustrowanych pól nie obejmuje południa kraju. Tam jednak o zagrożeniu ze strony chwościka informują z kolei pierwsze pojawiające się komunikaty tworzone przez PIORIN. Ponadto mając na uwadze, że na południu opadów jest więcej, można się spodziewać, że chwościk i tam już zaatakował plantacje buraczane.

Przypominamy, że obecnie próg szkodliwości w przypadku chwościka (do 5 sierpnia) to 5 proc. roślin z pierwszymi objawami choroby. Gdy objawy pojawią się później, tj. między 5 a 15 sierpnia, sygnałem do wykonania zabiegu będzie pojawienie się plamek na 15 proc. roślin. Jeżeli pierwsze objawy wystąpią jeszcze później, czyli w drugiej połowie sierpnia lub na początku września, próg ekonomicznej szkodliwości wyznacza 40-45 proc. roślin zainfekowanych.

Fungicydy do ochrony plantacji buraczanych podane były w poprzednim artykule zamieszczonym na łamach portalu farmer.pl "Przygotuj się na walkę z chwościkiem - preparaty".