O ile szereg firm w podsumowaniu minionego sezonu zgłasza niewielki spadek wielkości sprzedaży, o tyle Ciech Sarzyna awizuje wzrost wolumenu sprzedaży w tym roku. Firmie udaje się też skutecznie zapobiegać niedoborom tych substancji czynnych których sama nie syntetyzuje i jest zmuszona nabywać.

Jak zaznaczył prezes Babski, sytuacja jest jednak trudna, niedobory są odczuwalne i dochodzi do sytuacji cenowego przebijania podpisanych kontraktów przez inne firmy. Dla zachowania planowanej wielkości produkcji, konieczne jest finalizowania transakcji po wyższej cenie. Odczują to rolnicy wiosną, gdy dojdzie do wzmożonych zakupów preparatów. 

W rozmowie zostało też zapowiedziane wprowadzenie do sprzedaży kilku nowych preparatów, jak również wprowadzenie do zaleceń szeregu rozwiązań związanych z rolnictwem precyzyjnym. Więcej informacji na przedstawione tematy można znaleźć w zamieszczonym poniżej filmie.