Do sprawy odniosła się Polska Koalicja Biopaliw i Pasz Białkowych, która z nadzieją na faktyczną realizację podjętych uzgodnień przyjmuje deklarację wicepremiera Henryka Kowalczyka dotyczącą nowelizacji do końca maja 2023 r. ustawy o biopaliwach.

Piątka dla biopaliw

- Organizacje rolnicze i branżowe skupione w Koalicji z satysfakcją przyjęły deklarację przedstawicieli resortu dotyczące zwiększenia udziału bioetanolu w benzynach poprzez wdrożenie standardu E10, co będzie istotnym elementem dla ustabilizowania sytuacji popytowej na ziarno zbóż, głównie kukurydzy. Tym niemniej ważny jest w naszej opinii cały proponowany przez nas pakiet określony roboczym mianem „Biopaliwowej piątki dla rolnictwa” w sposób kompleksowy wychodzący naprzeciw celom wczorajszego porozumienia, który powinien być zrealizowany w całości – powiedział Adam Stępień, dyrektor generalny Krajowej Izby Biopaliw oraz Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Wtórowali mu też inni.

- Wiceminister Janusz Kowalski wskazał, że projekt ustawy wdrażającej benzynę E10 jest już przygotowany, więc z niecierpliwością czekamy na formalne uruchomienie tego procesu legislacyjnego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera wprowadzenie E10, więc czas na konkretne rozwiązania, na które czekają i rolnicy, a które szybko może zwiększyć popyt na rynku zbóż. Ponadto uważamy, że paliwa trafiające od nas do Ukrainy również powinny zawierać biokomponenty krajowego pochodzenia – dodał Mariusz Olejnik, Prezes Polskiej Federacji Rolnej.

Wśród swoich propozycji Koalicja przedstawiła również pilne uregulowanie kwestii współczynnika redukcyjnego NCW na kolejne lata, zwiększenie udziału polskiego bioetanolu, podniesieni poziomu blendowania biodiesla w oleju napędowym oraz uruchomienie preferencyjnej sprzedaży biopaliwa flotowego z 20% dodatkiem estrów metylowych (B20).