Spoglądając wstecz...

Żaden sezon wegetacyjny nie jest podobny do poprzedniego. W tym roku już od pierwszych dni wiosny mierzymy się z suszą, a zbliżające się zasiewy kukurydzy błagają wręcz o deszcz. Rok temu sytuacja była zgoła odmienna, gdyż obfitość opadów i niskie temperatury wymuszały opóźnienie terminów siewu. Z kolei zbliżające się lato 2021 r. w wielu częściach kraju przyniosło posuchę i upały.

Niemal od samego początku wegetacji kukurydzy zagrażała ploniarka zbożówka. Wysokiej presji szkodnika sprzyjało wycofanie tiachloprydu, który wcześniej wchodził w skład insektycydów przeznaczonych do jego zwalczania. Żerowanie ploniarki zbożówki przyczyniło się nie tylko do uszkodzeń liści, ale także stożków wzrostu. W efekcie na wielu plantacjach dostrzec można było niekorzystne dla kukurydzy rozkrzewianie. To jednak nie jedynie anomalie w rozwoju roślin, jakie towarzyszyły nam w 2021 roku.

Cała paleta anomalii skutkiem warunków atmosferycznych

Oprócz nietypowego dla kukurydzy wykształcania pędów bocznych w 2021 r. mogliśmy obserwować całą gamę anomalii. W późniejszych fazach rozwojowych na roślinach ujawniały się: wielokolbowości, wielopalczastości, odchylenia kolb oraz objawy snappingu, czyli okresowej kruchości tkanek.

- Anomalie są związane z czynnikami stresowymi dla roślin. Jeżeli są duże skoki temperatur, silne promieniowanie słoneczne, susza czy zalanie - roślina jest bardziej podatna na powstawanie anomalii - tłumaczył w rozmowie z "Farmerem" prof. Paweł Bereś z Instytutu Ochrony Roślin.

Zdaniem eksperta najpowszechniejszym zjawiskiem w 2021 r. była wielokolbowość. Niestety zjawisko to nie jest powodem do radości. Jak mówił prof. Bereś, im więcej kolb na roślinie, tym gorzej są one zaziarnione.

Niektóre anomalie to efekt działalności rolnika

Prof. Bereś zaznaczył, że nie odchylenia od normy w rozwoju kukurydzy są konsekwencją warunków pogodowych.

- Możemy mieć do czynienia z fitotoksyczną reakcją danej odmiany np. na stosowany herbicyd, którego stosowanie może skutkować powstawaniem anomalii w późniejszym rozwoju roślin - ostrzegał ekspert.

Szukasz środków ochrony roślin? Sprawdź na portalu Giełda Rolna!

Fitotoksyczność często objawiać się może poprzez wygięcia łodyg (zjawisko snappingu) czy deformacje korzeni przybyszowych. Przygotowując się do zabiegów chemicznych w kukurydzy w sezonie 2022, należy zwrócić uwagę na stosowanie herbicydów w odpowiednich fazach rozwojowych i odpowiednich warunkach atmosferycznych. Te błędy najczęściej doprowadzają do reakcji fitotoksycznej roślin.