W swojej czerwcowej prognozie dla uprawy w 2020 r. Coceral odnotowuje łączne zbiory zbóż w UE-27 + Wielka Brytania na 299,2 mln t. Jest to spadek w stosunku do 301,8 mln t zanotowanych w prognozie z marca i 12,6 mln t w stosunku do poziomu 311,8 mln t w 2019 r.

Produkcja pszenicy (z wyłączeniem pszenicy twardej) ma wynieść 129,7 mln ton w porównaniu z prognozą marcową 135,4 mln ton i 146,8 mln ton w zeszłym roku. Korekta w dół wynika głównie ze znacznego zmniejszenia z powodu suszy plonów we Francji, Niemczech i Danii.

Prognozuje się, że produkcja jęczmienia w UE w 2020 r. wyniesie 63,4 mln ton, w porównaniu z 61,5 mln ton przedstawionymi w marcowej prognozie oraz z 62,1 mln ton w ubiegłym roku. Wynika to z większej powierzchni uprawy i wydajności w Hiszpanii niż wcześniej oczekiwano

Zbiory kukurydzy na ziarno w 2020 r. w UE zostały skorygowane do 66,8 mln ton w porównaniu z poprzednią prognozą 65,5 mln ton. W ubiegłym roku pzbiory wyniosły 64,9 mln ton Widać, że kukurydza korzysta z kampanii mokrego zasiewu zbóż ozimych. W związku z tym szacuje się areał jej uprawy na 9,2 mln ha w porównaniu z 8,6 mln ha w 2019 r. Najbardziej znaczący wzrost produkcji rok do roku oczekiwany jest we Francji i Niemczech.

Prognozę produkcji rzepaku na rok 2020 dla UE-27 + Wielka Brytania skorygowano z 17,0 mln ton do 16,5 mln ton głównie z powodu dalszych obniżek w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii i Rumunii. Zeszłoroczne zbiory wyniosły 16,9 mln ton.