To nieznacznie mniej w porównaniu z poprzednią prognozą 307,4 mln ton, ale znacznie więcej niż 297,2 mln ton, gdy zebrano w 2020 r.

Wielkość produkcji pszenicy została zrewidowana w dół z 143,0 mln ton do 141,5 mln ton, głównie ze względu na niższe niż wcześniej oczekiwano. zasiewy pszenicy ozimej w Niemczech, Włoszech i na Węgrzech. Zeszłoroczne zbiory wyniosły 128,2 mln ton.

Produkcja jęczmienia w UE-27 + Wielka Brytania w 2021 r. jest obecnie prognozowana na 61,5 mln ton, w porównaniu z 63,9 mln ton w zeszłym roku. Podczas gdy przewiduje się, że Niemcy i Francja osiągną znacznie lepsze plony niż w 2020 r. Produkcja ma być niższa w Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie zasiewy jęczmienia jarego powinno znacznie zmniejszyć się, ponieważ kraj ten posiał w tym roku więcej zbóż ozimych niż w zeszłym roku.

Prognoza zbiorów kukurydzy w UE-27 + Wielka Brytania na 2021 r. również się nie zmieniła i nadal rośnie w ujęciu rok do roku do poziomu 63,5 mln ton (w zeszłym roku: 62,4 mln ton), przy znacznym rozszerzeniu upraw w krajach bałkańskich i niewielkim zmniejszeniu w kilku innych państwa członkowskie UE.

Coceral prognozuje, że plony rzepaku w UE-27 + UK w porównaniu z 2020 r. mają wzrosną  z 16,1 mln ton do 16,6 mln ton ze względu na nieco wyższe plony w kilku krajach, w tym w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech.

W załącznikach zamieszczamy pełne marcowe prognozy Coceral produkcji zbóż i rzepaku dla UE-27+ Wielkiej Brytanii.