Byłoby to więcej w porównaniu z prognozą 304,5 mln ton w grudniu, ale nieco mniej niż 307,3 mln t zebranych w 2021 roku.

Produkcja pszenicy (bez pszenicy twardej) ma wynieść 141,3 mln ton, co oznacza wzrost z 139,8 mln ton w poprzedniej prognozie, ale spadek z ubiegłorocznych 143,2 mln ton.

Produkcja jęczmienia w UE-27+Wielka Brytania 2022 jest prognozowana na prawie niezmienionym poziomie 59,2 mln ton, nieznacznie spadła z 59,4 mln ton w ubiegłym roku.
Zbiory kukurydzy w UE-27+Wielka Brytania w 2022 r. są obecnie szacowane na poziomie 67,3 mln ton (poprzednia prognoza: 66,4 mln ton, a w 2021 r. 67,2 mln ton), przy znacznie wyższych plonach na Węgrzech i nieco niższych w Polsce, Niemczech, Francji, i Rumunii.

Produkcja rzepaku w UE-27+Wielka Brytania prognozowane są na 19,3 mln ton w porównaniu do 20,0 mln ton w grudniu i 18,5 mln ton w ubiegłym roku.

W załącznikach zamieszczamy pełne marcowe prognozy produkcji zbóż i rzepaku dla UE-27 i Wielkiej Brytanii w 2022 r. oraz prognozy zbiorów dla poszczególnych krajów w formie mapek.

Następna prognoza Coceral przewidziana jest w czerwcu 2022 r.