Byłby to znaczący wzrost w porównaniu z 295,7 mln t zebranych w 2020 r. Oczekuje się, że produkcja pszenicy (z wyłączeniem pszenicy twardej) wzrośnie ze 127,9 mln ton do 143,0 mln ton, co jest szczególnie spowodowane wyższymi oczekiwanymi zasiewami i plonami we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i krajach bałkańskich.

Prognozowana produkcja jęczmienia w UE-27 + Wielka Brytania w 2021 r. ma wynieść 61,5 mln ton, w porównaniu z 63,1 mln ton w br. Podczas gdy przewiduje się, że Niemcy i Francja osiągną znacznie lepsze zbiory niż w 2020 r. Produkcja ma być niższa w Hiszpanii oraz w Wielkiej Brytanii, gdzie zasiewy jęczmienia jarego powinny znacznie spaść, ponieważ posiano tam w tym roku więcej zbóż ozimych niż w ubiegłym roku.

Zbiory kukurydzy w UE-27 + Wielka Brytania w 2021 r. nieznacznie powinny wzrosnąć w ujęciu rok do roku i wynieść 63,1 mln ton (w 2020 roku: 62,8 mln ton), przy znacznie wyższych z zbiorach w krajach bałkańskich i niewielkich spadkach w kilku innych państwach członkowskich UE.

Coceral prognozuje, że plony rzepaku w UE-27 + UK w 2021 r. nieznacznie wzrosną z 16,9 mln ton do 17,8 mln ton z powodu nieco wyższych plonów w kilku krajach, w tym w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Bułgarii i Węgrzech.

W załącznikach zamieszczamy pełne grudniowe prognozy produkcji zbóż i rzepaku dla UE-27+ Wielkiej Brytanii.