Produkcja pszenicy (z wyłączeniem pszenicy twardej) ma wynieść 143,2 mln ton, co oznacza wzrost w porównymi tegoroczną 140,7 mln ton. Wyększych zbiorów oczekuje się zwłaszcza w Hiszpanii, przy założeniu powrotu do normalnych plonów po suszy w 2022 r. Prognozowana produkcja jęczmienia w UE-27+Wielkiej Brytanii w 2023 r. ma wynieść 60,0 mln ton, czyli nieco więcej niż 58,5 mln ton w 2022 r.

Prognozy zbioru kukurydzy w 2023 r.

Zbiory kukurydzy w UE-27 + Wielkiej Brytanii w 2023 r. mają wynieść obecnie 64,5 mln ton (w 2022: 50,7 mln ton), ze znaczną poprawą plonów w krajach bałkańskich, na Węgrzech, we Francji, w Niemczech, we Włoszech i w Hiszpanii.

Prognozy zbioru rzepaku w 2023 r.

 

Coceral prognozuje, że zbiory rzepaku w 2023 r. w UE-27 + Wielkiej Brytanii wyniosą 20,4 mln ton w porównaniu z 20,6 mln ton w 2022 r., przy czym areał upraw ponownie wzrośnie, podczas gdy plony mają być nieco niższe od dobrych wyników z tego roku.

W załącznikach zamieszczamy pełne grudniowe prognozy produkcji zbóż i rzepaku dla UE-27 i Wielkiej Brytanii w 2022 r.

Następna prognoza Coceral przewidziana jest wiosną 2023 r.